POSTAFIÓK BÉRLÉS CÉGEKNEK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEKNEK SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS CÉGALAPÍTÁS, SZÉKHELYSZOLGÁLAT CÍMHELYSZOLGÁLTATÁS CÉGALAPÍTÁS, SZÉKHELYSZOLGÁLAT POSTAFIÓK BÉRLÉS CÉGEKNEK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

POSTAHÁZ Kft.

Tavaszi / nyári akció!

Amennyiben székhelyszolgáltatás vagy csomagmegőrzés szolgáltatásunkat 1 évre veszi igénybe, úgy szerződéskötéskor azonnali 10% kedvezményben részesül!

Érvényes: 2024.06.30.-ig

Postafiók bérlés, székhelyszolgáltatás, cégalapítás, cégmódosítás, postakezelés

Szolgáltatásaink árakkal

 • Postafiók – Egyéni csomag
 • 28.500.- Ft / 3 hó
 • 47.500.- Ft / 6 hó
 • 85.500.- Ft / 12 hó
 • Postafiók – Üzleti csomag
 • 34.560.- Ft / 3 hó
 • 57.600.- Ft / 6 hó
 • 103.680.- Ft / 12 hó
 • Székhelyszolgáltatás prémium
 • 33.530.- Ft / 3 hó
 • 55.880.- Ft / 6 hó
 • 100.585.- Ft / 12 hó
 • Csomagmegőrzés
 • 30.000.- Ft / 3 hó
 • 50.000.- Ft / 6 hó
 • 90.000.- Ft / 12 hó

Áraink (székhelyszolgáltatás) az alábbiak szerint értendőek:

  • Alap: azon Ügyfelekre vonatkozik, akik a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet szerinti alacsony kockázati szintbe sorolhatók, valamint az alábbiak szerint személyesen vesznek részt az Ügyfél-átvilágításon: “a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 6. § (1) bekezdése, 6/A. §, valamint 7§ alapján Ügyfél-átvilágítási kötelezettség terheli a szolgáltatót, ennek értelmében megváltozott a székhelyszolgáltatási szerződésünk, valamint Ügyfél-átvilágítást kell lebonyolítanom az adott gazdasági társaság(ok) minden tagjánál!”
 • Prémium: azon Ügyfelekre vonatkozik, akik a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet szerinti magas kockázati szintbe sorolhatók, valamint az alábbiak szerint online vesznek részt az Ügyfél-átvilágításon: “a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 6. § (1) bekezdése, 6/A. §, valamint 7§ alapján Ügyfél-átvilágítási kötelezettség terheli a szolgáltatót, ennek értelmében megváltozott a székhelyszolgáltatási szerződésünk, valamint Ügyfél-átvilágítást kell lebonyolítanom az adott gazdasági társaság(ok) minden tagjánál!”

A kockázati szintek besorolásáról az alábbi linken tájékozódhat:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700021.NGM

Székhelyszolgáltatás a legmegbízhatóbb módon a POSTAHÁZ Kft.-nél!

Székhelyszolgáltatást nyújtunk a legmegbízhatóbb módon és feltételekkel!

Évek óta hangulatos, családias, közvetlen környezetben fogadjuk az ide látogatókat, kedves érdeklődőket, meglévő Ügyfeleinket. Székhelyszolgáltatásunk a legnagyobb gondossággal és precizitással, valamint hitelességgel működik, a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, valamint az NMHH (NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG) Postafelügyeleti Főosztály hatósági nyilvántartásba vette!

Székhelyszolgáltatás költséges irodafenntartás helyett!

Budapest szívében lehet vállalkozása székhelye, a székhelyváltozással együtt plusz költségek nélkül Ön több változást is átvezethet, továbbá nem kell lemondania jól bevált ügyvédjéről ahhoz, hogy kedvezményünkkel élhessen! Minden vállalkozásnak már a megalapításától kezdődően rendelkeznie kell székhellyel, ennek hiányában a bíróság az Ön cégét nem veszi nyilvántartásába.

A cég székhelye a cég bejegyzett irodája.

A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása zajlik. Nem követelmény, hogy a székhelyingatlan az Ön, vagy vállalkozása tulajdonában álljon, mint ahogy költséges irodát sem kell fenntartania a törvényi feltételek teljesítéséhez.

Ennek figyelembe vételével a POSTAHÁZ cégszékhely szolgáltatását ajánljuk mindazon vállalkozásoknak, amelyeknek üzleti szempontból fontos, hogy székhelyük Budapest egy központi, elérhető pontján legyen, amelyek számára az irodabérlés költséges, vagy az adminisztratív személyzetet nem tudják megfizetni, amelyeknek üzleti tevékenységükből eredően nincs igazán szükségük önálló irodára, amelyek számára valóban gond a hivatalos postájuk átvétele, mert munkatársaik nem tartózkodnak folyamatosan a székhelyen.

Ajánljuk továbbá mindazon cégvezetők és –tulajdonosok figyelmébe, akik a magánéletüket az üzleti tevékenységüktől, otthonukat a vállalkozásuk székhelyétől szeretnék elválasztani,akik nem szeretnék, hogy valamely kényszerintézkedés folytán olyan dolgot foglaljanak le otthonukban, aminek a vállalkozásukhoz semmi köze.

Székhely címet biztosítunk Budapesten:

1136 Budapest Hegedűs Gyula u. 29. A. Ü-1.

Székhelyszolgáltatás hűségidő nélkül

Nem kérünk hűségnyilatkozatot, szolgáltatásunkat bármikor felmondhatja. Az igénybe nem vett időszakra előre kifizetett díjat a következő szerződéskötésénél beszámítjuk. Cége elköltözésekor küldeményeit továbbra is kezelhetjük, amennyiben megtisztel bizalmával. Levelezési címét megtarthatja, így székhelyének megváltozásáról a levelezési címet ismerő megrendelőket, üzleti partnereket, bankokat, közszolgáltatókat, stb. nem szükséges külön értesítenie.

Székhelyszolgálat a hatóságokkal szemben!

A Székhelyének jegyzett helyiséget helyszíni hatósági ellenőrzés céljából rendelkezésre bocsájtjuk (tárgyalóhasználat). Munkatársaink állnak rendelkezésre az alábbi esetekben: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  megkeresésére adatközlés, valamint statisztikai adatszolgáltatás, bíróságok, valamint nyomozó- és más hatóságok megkeresésére adatközlés, titkos adatgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetek részére hozzáférés biztosítása, a büntetőeljárásról szóló 1998. év i XIX. törvény (Be.) rendelkezései alapján végzett házkutatás és lefoglalás tűrése, azzal, hogy az érintett hatóságok az üzleti titok tárgyát képező adatot az Ön hozzájárulásának hiányában nem tehetik illetéktelenek részére hozzáférhetővé.

Székhelyet igényelhet egyéb más szolgáltatással együtt is.

Székhelyet biztosítunk küldeménykezeléssel, csomag –vagy iratmegőrzéssel, postafiók bérléssel!

Székhelyet igényelhet egyéb más szolgáltatással együtt is:

Székhelyet biztosítunk küldeménykezeléssel:
Gondot okoz postája átvétele, vagy csak egyszerre szeretné átvenni? Nem szeretné, hogy levelei illetéktelen kezekbe kerüljenek? Nem szeret sorban állni? Velünk a postai ügyintézés kényelmetlenségeiről megfeledkezik! Teljes diszkréció! Ön helyett állunk sorba, hogy postáját egy helyen és időben vehesse át! Leveleit, pénzküldeményeit átvesszük, hogy azokat Önnek egyszerre adhassuk át, Futárszolgálattal kézbesített, vagy családtagja, üzlettársa, ügyfele által hozott küldeményeit irodánkban az Ön részére díjmentesen vesszük át, azokat megőrizzük, így postája nem kerül „vissza a feladóhoz”. Kényelmi szolgáltatásainkkal Ön a postai kézbesítés feltételeit saját egyéni igényeihez igazíthatja. Küldeményeiről Önt sms-ben, e-mail-ben, vagy telefonon – kérésére részletesebben is – idejében értesítjük, hogy semmiféle határidőt ne mulasszon. Leveleit scannelt iratként e-mailben továbbítjuk, vagy borítékoljuk és megadott címére küldjük. Előzetes megbeszélés szerint hivatalos nyitvatartási időnkön kívül is fogadjuk. Postai nyomtatványok kitöltésében, valamint postai ügyintézésben is segítünk. Hozzánk beérkező valamennyi hivatalos küldeményének mozgása számítógépes nyilvántartásunkban visszakereshető. Igény esetén kizárólag az Ön hivatalos küldeményeinek átadás-átvételét dokumentáló kézbesítőkönyvet is vezetünk.

Székhelyszolgálat postafiókbérléssel:
Székhelyéhez 10 x 20 –as méretű levélszekrényt biztosítunk. Postafiók cím (Pf. szám) illetéktelenek számára utca és házszám szerint nem azonosítható. Napi postája átvételi helyét egyedül Ön ismeri, illetve mindazok, akikkel Ön azt közli. Valamennyi ismert címeire címzett küldeményei az Ön postafiók címére érkeznek, függetlenül attól, hogy a feladók a Pf. számot feltüntették-e, vagy akár ismerik-e azt.
A postafiók címhez tartozó levélszekrény kizárólag az Ön küldeményeit tartalmazza, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Arra is van lehetőség, hogy jeligés postafiókot nyissunk, akár adatai közlése nélkül. Ennek részleteiről kizárólag személyesen, ügyfélszolgálati irodánkban érdeklődhet.

Székhely csomagmegőrzéssel:
A Felhasználó részére érkezett és átvett, valamint a Felhasználó által lezárt, jellegüknek megfelelően csomagolt küldemények, illetve tároló dobozok letéti őrzését és tárolását is biztosítjuk. A Felhasználót a Szerződés tartama alatt teljes körű rendelkezési jog illeti meg a csomagok tartalmát illetően. A csomagok, tároló dobozok átvételére, tartalmára, továbbítására vonatkozóan a küldemények előírásait kell alkalmazni.

Az Önök általt igényelt időszakra az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

-Címhely, székhely biztosítása
-10 X 20 cm levélszekrény
-Cégtábla kihelyezés, Cégnév feltüntetése
-Hatóságok előtti képviselet
-címhely levelezési címként történő használata
– külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése céljából való igénybevétel (tárgyalóhasználat)
-Levél küldeményei kezelése: átvétel, azonnali e-mail vagy SMS értesítő feladóiról és postai jelzéseiről (sima, díjhiteles küldemény, ajánlott, elsőbbségi, tértivevényes) kérésre scannelés, iktatás külön rendszerben (Ügyfelenként), postafiókban elhelyezés
-esetleges postai utánküldési szolgáltatás teljesítése
-postai küldeményének nyomon követése
-panaszának intézése, valamint kártérítési igényének bejelentése

Teljes diszkrécióval, személyre szóló ajánlatokkal és bővülő kedvezményekkel állunk az Önök rendelkezésére!

Székhelyszolgáltatás Fogalma

Egy üzleti vállalkozás, gazdasági társaság alapfeltétele, hogy székhellyel, címhellyel rendelkezzen az ország bármely területéről is legyen szó. Vajon elég e annyi, hogy bejegyeznek, bejegyeztetnek egy címet székhelynek? Ahhoz, hogy székhelycímük, az adott vállalkozásoknak, gazdasági társaságoknak címhelye legyen, kell léteznie egy irodának. Székhelycím bejegyzéshez szükséges egy iroda helyiség. A cég székhelyén kívűl másik fontos momentum, a választott székhelyen, címhelyen lévő adott vállalkozások, gazdasági társaságok cégnevének feltüntetése, kihelyezése. A POSTAHÁZ Kft. ezt, az igényelt székhelyszolgáltatás keretén belül elkészíti és jól látható felületre kihelyezi.

Mi történik egy székhely irodában?

Az adott vállalkozások, gazdasági társaságok székhely címére érkeznek levélküldemények, esetlegesen csomagok, utalványok, s minden más, ami a cégek, vállakozók, alapítványok, egyesületek számára érkezhetnek, hiszen maga a székhelyszolgáltató biztosítja hivatalosan, törvény, valamin jogszerűen a címet. Ezen küldemények átvétele jogosultsághoz kötött. A POSTAHÁZ Kft. a szerződéskötéssel egyidejűleg ezzel is időt megspórolva kitölti az ehhez szükséges dokumentuokat, mellyen jogosulttá válik a szerződő felek küldeményeinek mindennemű átvátelére. Az átvett levelek, küldemények érkezéséről tájékoztatjuk Önöket igény szerint e-mailben, telefonon, vagy sms-ben, ami a kedves Ügyfél számára kényelmesebb, praktikusabb.
Vállalkozásunk ÜGYFÉLSZOLGÁLATA Hétfőtől-Péntekig, munkaidőben 09.30 – 18.00 óra között áll rendelkezésükre, bármiről is legyen szó, bármilyen felmerülő kérdése is legyen, kollégáink állnak rendelkezésükre. A székhelyszolgáltatás irodán belül tartalmazza a képviseletet hatósági szervek előtt (is).
Ha esetlegesen nincs ideje átvenni leveleit az érkezett napon, erre biztosítunk postafiókokat, ahol tároljuk leveleiket, csomagjaikat, ha fontos, prioritást élvező küldeményről van szó, a szolgáltatás tartalmazza a scannelést, mellyel már azon a napon értesülhet leveleiről, mely napon átvételre kerültek.
Az Ön megbízása alapján, igény szerint eljuttathatjuk, kérésre, a megjelölt küldeményeket egy adott címre, erre a postai küldemények többletszolgáltatás orvoslásával segítünk, ugyanis nem csak székhely biztosításával, rendelkezésre bocsátásaval foglalkozunk, hanem küleménykezeléssel is.
A székhelyszolgáltatás az Ön kényelmét szolgálja , időt és pénzt takarít meg a cége, vállakozása számára!

Manapság igen divatos kifejezés a cégek világában a székhelyszolgáltatás. De kevesen tudják mit is jelent valójában. Jogszabályi kötelezettség írja elő, hogy egy adott gazdasági társaságnak legyen székhelye. Székhely az, ahol a cég hivatalosan elérhető, tehát ebből kifolyólag a székhelyre érkeznek a cég hivatalos levelei, a NAV a székhelyre megy ki egy esetleges revízió alkalmával. Egy társaság alapítása során a székhelyet fel kell tüntetni a létesítő okiratban.
De mi is az a székhelyszolgáltatás?
Már igen sok helyen, akár ügyvédi irodákon keresztül is elérhető ez az igen népszerű lehetőség, a székhelyszolgáltatás. A szolgáltatók saját, vagy bérelt ingatlanjukba engedélyezik, hogy akár az Ön cége is be legyen jegyezve, tehát ott legyen a székhelye. A székhelyszolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy átveszi a cég részére érkező leveleket, a levél tartalmát scannelt formában továbbítja az ügyfél részére és általában egy hónapban egyszer ki is postázza őket, vagy akár tárgy negyedévente, igény szerint változó.

De miért válassza a székhelyszolgáltatást, ha cége székhelyeként a saját lakását is megadhatja? Először is a székhelyszolgáltatás olyan, mintha saját titkárral vagy titkárnővel rendelkezne, aki kezeli a leveleit és nem Önnek kell bajlódnia azok átvételével, iktatásával. Fontos még ezen felül, hogy ha saját lakását adja meg székhelyként, nem feltétlenül tudja mindig átvenni az érkező leveleket, hiszen munkájából kifolyólag nem mindig tartózkodik otthon. Épp ezért kellemetlenséget tud okozni, hogy egy hosszú, fárasztó nap után még a postára kell szaladgálnia egy ajánlott vagy tértivevényes levél miatt, nem is beszélve arról, hogy néhány posta igen rövid nyitvatartással működik, így szinte kényelmetlen helyzetbe hozva Önt a levélátvételt illetően. A székhelyszolgáltató azonban mindig az első kézbesítés alkalmával átveszi a leveleket, tehát ebből adódóan nem lehet problémája. Előnyt jelent még székhelyszolgáltatás esetében, hogy ha a NAV revizorai megkeresik a cégeket, a székhelyére látogat el. A székhelyszolgáltató rendezett, irodai környezetet biztosít, ahol gond nélkül lezajlik a revízió, nem okozva kellemetlenséget Önnek.
Összességében elmondható, hogy a székhelyszolgáltatás megkönnyíti a cégek, vállalkozások életét, jelentős terhet levéve az ügyvezetők válláról.

Jogszabályi előírás:

2006. évi V. törvény 7. § (1) A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is.

(2) A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen – magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban – van, mint a cég székhelye. Ez a szabály irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is.
(3) Magyar cég külföldön lévő fióktelepének a cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez a cégnek a külföldi cégkivonattal, illetve más okirattal, valamint ezeknek magyar nyelvű hiteles fordításával kell igazolnia, hogy a fióktelepet a fióktelep helye szerinti államban nyilvántartásba vették.
(4) Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult.
7/B. § Az e törvény szerint a cégnyilvántartásba bejegyzett cég az Európai Unió más tagállamában is jogosult tevékenysége elsődleges folytatására, illetőleg tevékenysége gyakorlása elsődleges helyét az Európai Unió más tagállamába is áthelyezheti. A cég ezirányú döntése – külön törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem igényli a székhelyére vonatkozó cégbejegyzés módosítását.

A törvény különbséget tesz a székhely és a központi ügyintézés helye között. A székhely a társaságnak az a helye, ahol az adminisztratív jellegű tevékenységek folynak, vagyis a bejegyzett iroda. Ezzel szemben a központi ügyintézés helyén történik a döntéshozatal, a cég irányítása, ügyvezetése.
Ha a székhely elválik a központi ügyintézés helyétől, ezt a tényt a létesítő okiratban fel kell tüntetni.
Cégek és vállalatok nem működhetnek székhely nélkül. Azonban, ha a vállalkozónak nincsen elegendő tőkéje egy ingatlan megvásárlásához, vagy nem szeretné saját címére bejegyeztetni vállalkozása székhelyét, akkor felkeres egy székhelyszolgálatot, szerződést köt vele, és máris megvan vállalatának székhelye. A székhely ilyenkor a szolgálat ingatlanjának címére kerül. Ide érkeznek a levelek, és küldemények, valamint minden hivatali ügyintézés során ezt a címet használják majd. A székhelyszolgáltatáshoz általában több másik szolgáltatás is kapcsolódik. Ilyen például a tárgyalóterem bérlés, vagy a küldeménytovábbítás egy megadott címre.

Székhelyszolgáltatás bejelentése

Az adózás rendjéről szóló törvény („Art.”) 2017. január 1-től hatályos egyik módosítása szerint az adózóknak 15 napon belül be kell jelenteniük, ha székhelyszolgáltatást vesznek igénybe.

Az Art. 16. § (3) Az állami adó- és vámhatósághoz az adózónak (a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül) székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén be kell jelentenie a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, a jogviszony keletkezésének – és határozott idejű jogviszony esetén – megszűnésének időpontját. Az új törvényi rendelkezésre az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai (2017.1. információs füzet) 6. oldalán a hatóság is felhívja a figyelmet.
Az Art. 23.§ (1)-(2) bek. alapján a székhelyszolgáltatás igénybevétele adókötelezettséget érintő változásnak minősül, így ebben a körben a változás bejelentése is szükséges.
(Míg az új adózók esetében a bejelentési és később a változásbejelentési kötelezettség egyértelmű, az átmenetre vonatkozó szabályozás kodifikációs hiányossága miatt a 2017. január 1. előtt székhelyszolgáltatást igénybe vett, adóhatósághoz bejelentkezett adózók esetében ugyanezen kötelezettség nyelvtani értelmezéssel nehezen vezethető le.)
Az Art. 6/E. § (1) bekezdés h) pontja szerint az állami adó- és vámhatóság kockázatos adózónak minősíti azt a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfaregisztrált adóalanyt, amelynek székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt jogerősen mulasztási bírságot szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben.
Az Art. 227. §-a szerint az állami adó-és vámhatóság első alkalommal 2017. első negyedévét követően minősíti az adózókat e rendelkezés alapján.
(Ebből a rendelkezésből a székhelyszolgáltatás bejelentésére vonatkozóan inkább az következne, hogy a 2017. január 1. előtt igénybe vett székhelyszolgáltatás is alapja lehet a szankciónak, tehát a bejelentést erre az időszakra is meg kellene tenni…).

A székhely fogalmát az Art. 178.§ 25. tartalmazza.
Székhely: eltérő rendelkezés hiányában a jogi személy alapszabályában, a cégbejegyzésben ekként megjelölt hely, ilyen hely hiányában, vagy ha több ilyen hely van, a központi ügyvezetés helye. A 25a. szerint székhelyszolgáltató az, aki az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről.

A Cégtörvény (Ctv.) 24. § (1) bekezdése szerint a cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza a cég székhelyét, valamint ha a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét.

A Ctv. 89. §-a szerint, ha a cégbíróság tudomást szerez arról, hogy a cég a székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén sem található, és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy kézbesítési megbízottja nem fellelhető (a továbbiakban: ismeretlen székhelyű cég), a cégbíróság a megszüntetési eljárást megindítja. A cégbírósági gyakorlat egyértelmű abban a kérdésben, hogy ha a cég székhelyén nem biztosított az iratok átvétele, őrzése, rendelkezésre tartása, akkor hivatalból vagy kérelemre törvényességi felügyeleti eljárásnak, illetve a cég megszüntetésének lehet helye.

A cég székhelyhasználatának jogcímét 2012. március 1. óta a bejegyzési, változásbejegyzési eljárásban kötelező igazolni.
Ha a tényleges ügyintézés helye nem a bejegyzett (adott esetben egyszerre több száz cég részére székhelyszolgáltatást biztosító cég tulajdonában, használatában álló) székhelyen van, a cég ellen kérelemre vagy hivatalból törvényességi felügyeleti eljárás indítható.
A Ctv. 2012. március 1. előtt lehetőséget biztosított arra, hogy ügyvédi irodák székhely-szolgáltatási szerződés alapján cégek részére székhelyet szolgáltassanak (a részleteket IRM-rendelet és kamarai szabályzat szabályozta), azonban ez a lehetőség az ügyvédek, ügyvédi irodák részére megszűnt, amiből nem következik, hogy ügyvédeken kívül mások ne nyújthassanak legálisan székhely-szolgáltatást.

Facebook

Kedves Érdeklődők!A POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 76/E. § (1) bekezdése alapján 2020. március 03. napján az illetékes Hatóság nyilvántartásba vette.

A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda hatáskörét és illetékességét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § a) pontja határozza meg.
E Határozatot a Pmt. 76/B. § (1) és (3) bekezdéseiben, 76/E. § (1) bekezdésében, a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendeletben, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdésében, 81. § (2) bekezdése a) pontjában, és a 85. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.


Továbbá a POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Kft. a 7/2017. (VI.1.) IM rendeletnek megfelelően működő, jogszabályi előírásoknak megfelelő Szolgáltató!
A Magyar Közlöny 2017. évi 80. számában megjelent székhelyszolgáltatásról szóló Igazságügyi Miniszteri rendelet hatályba lépése 2020. március 03. napja.

A POSTAHÁZ Kft. a továbbiakban is teljes körűen, a legmegbízhatóbb módon és feltételekkel áll a rendelkezésükre!
     
Budapest, 2020. március 03.
     
Üdvözlettel: Postaház Kft.
     
+36-70-550-2281   
 
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a POSTAHÁZ Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: Üzletszabályzat) 2022. augusztus 01. napján módosult, 2022. augusztus 16. napjától hatályba lépett.
A 2017. évi LIII törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére szolgáló Belső Szabályzatát 2022.09.19. napján módosította, melynek hatályba lépése 2022.09.19. napja.