POSTAHÁZ Kft.

Székhelyszolgáltatás –  Akció

(Minden kedves újonnan érkező  Ügyfelünkre vonatkozik.)

5250.- Ft + Áfa / 1 hónap* Tájékoztató jellegű!
15.748.- Ft + Áfa / 3 hónap
26.245.- Ft + Áfa/ 6 hónap
47.240.- Ft + Áfa / 12 hónap

Székhelyszolgáltatás Budapest két pontján.

1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29. A. Ü-1.

1136 Budapest, Balzac u. 30.

Postafiók bérlés, székhelyszolgáltatás, cégmódosítás, postakezelés

Szolgáltatásaink árakkal

 • Postafiók – Egyéni csomag
 • 14.860.- Ft / 3 hó
 • 24.765.- Ft / 6 hó
 • 44.575.- Ft / 12 hó
 • Postafiók – Üzleti csomag
 • 17.525.- Ft / 3 hó
 • 29.210.- Ft / 6 hó
 • 52.580.- Ft / 12 hó
 • Csomagmegőrzés
 • 20.000.- Ft / 3 hó
 • 35.000.- Ft / 6 hó
 • 63.000.- Ft / 12 hó

Székhelyszolgáltatás a legmegbízhatóbb módon a POSTAHÁZ Kft.-nél!

Székhelyszolgáltatást nyújtunk a legmegbízhatóbb módon és feltételekkel!

Évek óta egy hangulatos, családias, közvetlen környezetben fogadjuk az ide látogatókat, kedves érdeklődőket, meglévő Ügyfeleinket. Székhelyszolgáltatásunk a legnagyobb gondossággal és precizitással, valamint hitelességgel működik, ugyanis évek óta az NMHH (NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG) Postafelügyeleti Főosztályának nyilvántartásában szerepelünk, illetve felügyeletével működünk!

Székhelyszolgáltatás költséges irodafenntartás helyett!

Budapest szívében lehet vállalkozása székhelye, a székhelyváltozással együtt plusz költségek nélkül Ön több változást is átvezethet, továbbá nem kell lemondania jól bevált ügyvédjéről ahhoz, hogy kedvezményünkkel élhessen! Minden vállalkozásnak már a megalapításától kezdődően rendelkeznie kell székhellyel, ennek hiányában a bíróság az Ön cégét nem veszi nyilvántartásába.

A cég székhelye a cég bejegyzett irodája.

A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása zajlik. Nem követelmény, hogy a székhelyingatlan az Ön, vagy vállalkozása tulajdonában álljon, mint ahogy költséges irodát sem kell fenntartania a törvényi feltételek teljesítéséhez.

Ennek figyelembe vételével a POSTAHÁZ cégszékhely szolgáltatását ajánljuk mindazon vállalkozásoknak, amelyeknek üzleti szempontból fontos, hogy székhelyük Budapest egy központi, elérhető pontján legyen, amelyek számára az irodabérlés költséges, vagy az adminisztratív személyzetet nem tudják megfizetni, amelyeknek üzleti tevékenységükből eredően nincs igazán szükségük önálló irodára, amelyek számára valóban gond a hivatalos postájuk átvétele, mert munkatársaik nem tartózkodnak folyamatosan a székhelyen.

Ajánljuk továbbá mindazon cégvezetők és –tulajdonosok figyelmébe, akik a magánéletüket az üzleti tevékenységüktől, otthonukat a vállalkozásuk székhelyétől szeretnék elválasztani,akik nem szeretnék, hogy valamely kényszerintézkedés folytán olyan dolgot foglaljanak le otthonukban, aminek a vállalkozásukhoz semmi köze.

Székhely címet biztosítunk Budapesten:

1136 Budapest Hegedűs Gyula u. 29. A. Ü-1.
1136 Budapest, Balzac u. 30.

Székhelyszolgáltatás hűségidő nélkül

Nem kérünk hűségnyilatkozatot, szolgáltatásunkat bármikor felmondhatja. Az igénybe nem vett időszakra előre kifizetett díjat a következő szerződéskötésénél beszámítjuk. Cége elköltözésekor küldeményeit továbbra is kezelhetjük, amennyiben megtisztel bizalmával. Levelezési címét megtarthatja, így székhelyének megváltozásáról a levelezési címet ismerő megrendelőket, üzleti partnereket, bankokat, közszolgáltatókat, stb. nem szükséges külön értesítenie.

Székhelyszolgálat a hatóságokkal szemben!

A Székhelyének jegyzett helyiséget helyszíni hatósági ellenőrzés céljából rendelkezésre bocsájtjuk (tárgyalóhasználat). Munkatársaink állnak rendelkezésre az alábbi esetekben: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  megkeresésére adatközlés, valamint statisztikai adatszolgáltatás, bíróságok, valamint nyomozó- és más hatóságok megkeresésére adatközlés, titkos adatgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetek részére hozzáférés biztosítása, a büntetőeljárásról szóló 1998. év i XIX. törvény (Be.) rendelkezései alapján végzett házkutatás és lefoglalás tűrése, azzal, hogy az érintett hatóságok az üzleti titok tárgyát képező adatot az Ön hozzájárulásának hiányában nem tehetik illetéktelenek részére hozzáférhetővé.

Székhelyet igényelhet egyéb más szolgáltatással együtt is.

Székhelyet biztosítunk küldeménykezeléssel, csomag –vagy iratmegőrzéssel, postafiók bérléssel!

Székhelyet igényelhet egyéb más szolgáltatással együtt is:

Székhelyet biztosítunk küldeménykezeléssel:
Gondot okoz postája átvétele, vagy csak egyszerre szeretné átvenni? Nem szeretné, hogy levelei illetéktelen kezekbe kerüljenek? Nem szeret sorban állni? Velünk a postai ügyintézés kényelmetlenségeiről megfeledkezik! Teljes diszkréció! Ön helyett állunk sorba, hogy postáját egy helyen és időben vehesse át! Leveleit, pénzküldeményeit átvesszük, hogy azokat Önnek egyszerre adhassuk át, Futárszolgálattal kézbesített, vagy családtagja, üzlettársa, ügyfele által hozott küldeményeit irodánkban az Ön részére díjmentesen vesszük át, azokat megőrizzük, így postája nem kerül „vissza a feladóhoz”. Kényelmi szolgáltatásainkkal Ön a postai kézbesítés feltételeit saját egyéni igényeihez igazíthatja. Küldeményeiről Önt sms-ben, e-mail-ben, vagy telefonon – kérésére részletesebben is – idejében értesítjük, hogy semmiféle határidőt ne mulasszon. Leveleit scannelt iratként e-mailben továbbítjuk, vagy borítékoljuk és megadott címére küldjük. Előzetes megbeszélés szerint hivatalos nyitvatartási időnkön kívül is fogadjuk. Postai nyomtatványok kitöltésében, valamint postai ügyintézésben is segítünk. Hozzánk beérkező valamennyi hivatalos küldeményének mozgása számítógépes nyilvántartásunkban visszakereshető. Igény esetén kizárólag az Ön hivatalos küldeményeinek átadás-átvételét dokumentáló kézbesítőkönyvet is vezetünk.

Székhelyszolgálat postafiókbérléssel:
Székhelyéhez 10 x 20 –as méretű levélszekrényt biztosítunk. Postafiók cím (Pf. szám) illetéktelenek számára utca és házszám szerint nem azonosítható. Napi postája átvételi helyét egyedül Ön ismeri, illetve mindazok, akikkel Ön azt közli. Valamennyi ismert címeire címzett küldeményei az Ön postafiók címére érkeznek, függetlenül attól, hogy a feladók a Pf. számot feltüntették-e, vagy akár ismerik-e azt.
A postafiók címhez tartozó levélszekrény kizárólag az Ön küldeményeit tartalmazza, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Arra is van lehetőség, hogy jeligés postafiókot nyissunk, akár adatai közlése nélkül. Ennek részleteiről kizárólag személyesen, ügyfélszolgálati irodánkban érdeklődhet.

Székhely csomagmegőrzéssel:
A Felhasználó részére érkezett és átvett, valamint a Felhasználó által lezárt, jellegüknek megfelelően csomagolt küldemények, illetve tároló dobozok letéti őrzését és tárolását is biztosítjuk. A Felhasználót a Szerződés tartama alatt teljes körű rendelkezési jog illeti meg a csomagok tartalmát illetően. A csomagok, tároló dobozok átvételére, tartalmára, továbbítására vonatkozóan a küldemények előírásait kell alkalmazni.

Az Önök általt igényelt időszakra az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

-Címhely, székhely biztosítása
-10 X 20 cm levélszekrény
-Cégtábla kihelyezés, Cégnév feltüntetése
-Hatóságok előtti képviselet
-címhely levelezési címként történő használata
– külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése céljából való igénybevétel (tárgyalóhasználat)
-Levél küldeményei kezelése: átvétel, azonnali e-mail vagy SMS értesítő feladóiról és postai jelzéseiről (sima, díjhiteles küldemény, ajánlott, elsőbbségi, tértivevényes) kérésre scannelés, iktatás külön rendszerben (Ügyfelenként), postafiókban elhelyezés
-esetleges postai utánküldési szolgáltatás teljesítése
-postai küldeményének nyomon követése
-panaszának intézése, valamint kártérítési igényének bejelentése

Teljes diszkrécióval, személyre szóló ajánlatokkal és bővülő kedvezményekkel állunk az Önök rendelkezésére!

Facebook